Wat betekent dioptrie?

De dioptrie is een meeteenheid om de sterkte van de glazen aan te geven waarmee het convergentiepunt van het beeld op het netvlies wordt teruggebracht. De dioptrie is gelijk aan de brandpuntsafstand gemeten in meter. De brandpuntsafstand is de afstand die nodig is om een voorwerp scherp te zien.

Zo zal bijvoorbeeld iemand die bijziend is met een dioptrie -1 zonder bril voorwerpen die zich binnen een afstand van 1 meter bevinden scherp kunnen zien. Voorwerpen die verder verwijderd zijn, zijn onscherp. Hij heeft glazen nodig met een dioptrie -1 om scherp te zien. Iemand die bijziend is met een dioptrie van -2 kan voorwerpen scherp zien tot een afstand van 50 centimeter. Hij heeft glazen nodig met een dioptrie van -2 (brandpuntsafstand = 0,5 m. Dioptrie = omgekeerde van de brandpuntsafstand = 1 gedeeld door 0,5 m = 2).

Omgekeerd zal iemand die verziend is en glazen nodig heeft met een dioptrie van +1 voorwerpen die verder verwijderd zijn dan een afstand van 1 meter scherp kunnen zien, maar zijn voorwerpen die zich dichterbij bevinden onscherp. Iemand die verziend is met een dioptrie van +2 kan voorwerpen die verder verwijderd zijn dan 50 centimeter scherp zien, maar voorwerpen dichterbij niet.

Leesbril.nl verkoopt leesbrilsterkten die standaard zijn bij voorgefabriceerde leesbrillen. De reguliere sterkten die we aanbieden zijn;

+1
+1.5
+2
+2.5
+3

Een groot gedeelte van onze collectie kunnen we aanbieden in leessterkte +0.25 t/m +6