Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT LEESBRIL.NL.

Privacy Statement 2.0.1 / 25 mei 2018 / Volledig GDPR compliant / Volledig AVG [ Algemene verordening gegevensbescherming ] compliant

Leesbril.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

LEESBRIL.NL

https://leesbril.nl
Ferdinand Bolstraat 78-2
1072 LM Amsterdam
+31[0]20-244-0072
KvK: 68741650
BTW: NL147990865B02

Voor vragen over het privacy beleid kunt u een mail sturen naar [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Leesbril.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag leesbril.nl persoonsgegevens verwerkt

Leesbril.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandeling online betaling via het e-commerce platform / de webshop Leesbril.nl
 • Verzenden e-mail nieuwsbrief en/of reclame via e-mail
 • Telefonisch of e-mail contact
 • Informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • De mogelijkheid bieden een klantaccount op leesbril.nl aan te maken of zich in te schrijven voor een abonnement op het periodiek verzenden van leesbrillen
 • Afleveren van goederen
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen [ Google Analytics / Google Adwords / Zoekmachine Bing / Facebook en Instagram ]
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Leesbril.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Leesbril.nl verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van de grondslag “toestemming”. Leesbril.nl moet om bijvoorbeeld producten en diensten te kunnen leveren toestemming krijgen van haar klanten. Klanten hebben toestemmingen gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden zoals puntsgewijs hierboven benoemd vanwege een commercieel belang.

Duur bewaren persoonsgegevens

Leesbril.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Leesbril bewaart persoonsgegevens voor de duur van 26 maanden. Volgens de nieuwe GDPR wetgeving heeft leesbril.nl de bewaarperiode van gegevens die wij verzenden en die zijn gekoppeld aan cookies of andere gebruikers-ID’s in Google Analytics ingesteld op 26 maanden. Na 26 maanden worden deze gegevens automatisch gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Leesbril.nl deelt en verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken die leesbril.nl gebruikt

Leesbril.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Leesbril.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht van cookies die door derden worden geplaatst:

Cookie: Google Analytics
Naam: leesbril.nl
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. Bewaartermijn: 26 maanden

Cookie: Google Adwords
Naam: leesbril.nl
Functie: Analytische cookie die conversies meet.

Cookie: Facebook Pixel
Naam: leesbril.nl
Functie: Analytische cookie die diverse conversies meet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account op leesbril.nl.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ [ machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort ], paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Leesbril.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Leesbril.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Leesbril.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice, via [email protected] of via [email protected]

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Leesbril.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.